خانه‌یی برای شب
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

آتشْ بدون دود
(داستان بلند هفت جلدی؛ دریافت جایزه به‌عنوان نويسنده برگزیده‌ی ٢٠ سال پس از انقلاب)