خانه‌یی برای شب
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

آدم وقتی حرف می‌زند چه شكلی می‌شود
( از مجموعه‌ی ”قصه های ریحانه خانم”)