خانه‌یی برای شب
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

آن شب كه تا سحر
(از مجموعه‌ی ”نوسازی حكایت‌های خوب قدیم برای كودكان”)