خانه‌یی برای شب
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

برادر من مجاهد، برادر من فدایی
(از مجموعه‌ی ”قصه‌های انقلاب برای كودكان)