خانه‌یی برای شب
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

جای او خالی
(از مجموعه‌ی ”قصه‌های انقلاب برای كودكان)