خانه‌یی برای شب
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

جَنگ بزرگ از مدرسه‌ی امیریان
(از مجموعه‌ی ”قصه‌های انقلاب برای كودكان)