خانه‌یی برای شب
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

قلب كوچكم را به چه كسی هدیه بدهم؟
(دیپلم افتخار نخستین نمایشگاه بین المللی تصویرگران كتاب كودك ١٣۷٢)