خانه‌یی برای شب
۱۳۹۵-۰۴-۱۸

(جایزه‌ی اول فستیوال كتاب‌های كودكان توكیو ژاپن، جایزه‌ی اول – سیب طلایی – براتیسلاوا، جایزه‌ی اول تعلیم و تربیت از یونسكو)