خانه‌یی برای شب
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

مردی در تبعید ابدی
(براساس زندگی ملاصدرا)