خانه‌یی برای شب
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

پدر چرا توی خانه مانده است
(از مجموعه‌ی ”قصه‌های انقلاب برای كودكان)