خانه‌یی برای شب
۱۳۹۵-۰۴-۱۹

پهلوان پهلوانان؛ پوریای ولی
(كتاب برگزیده از سوی “آكادمی المپیك” همایش فردوسی و اخلاق پهلوانی ١٣٨٤، جایزه‌ی بزرگ جشنواره‌ی كتاب كودك كنكور نوما، ژاپن ١٩۷٨)